Školenia

PRE IT RECRUITEROV

Čo obsahuje balík školení ? 

1. Farebná typológia

- začína sa stratégiami a kanálmi, ktoré vieme aplikovať na vyhľadávanie nového kandidáta prostredníctvom LinkedIn-u, vlastnej databázy či pridávaním ponúk. Následne využívame správny druh komunikácie s kandidátom.

Využívanie techniky farebnej typológie nám napomáha odhaliť základné hodnoty, ktoré sú dôležité v živote potenciálneho kandidáta, taktiež viesť konverzáciu a jej štruktúru na danú "farbu" klienta s využívaním kľúčových slov, ktoré sú pre danú farbu charakteristické. Komunikácia môže následne nabrať smer, ktorý je zaujímavý a "výhodný " pre obe strany, čo znamená, že push stratégia sa mení na pull stratégiu, v ktorej chceme vzbudiť záujem kandidáta.


Pri niektorých kandidátov sa môže vyskytnúť pocit neistoty, vnútorný konflikt a taktiež pochybnosti, či boj s minulými skúsenosťami. Tu je veľmi dôležité vedieť správne zvládnuť námietky a vedieť eliminovať nerozhodnosť a to tak, že sa priamo zameriame na hodnoty a potreby kandidáta, aby sme sa vyhli následnému váhaniu pri výbere.

V nasledujúcej časti sa zameriame na to, ako správne rozpoznať farby, aké sú ich vlastnosti a kľúčové slová, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé farby.

2. Personal Brand 

a budovanie vzťahov a siete

Čo je to Personal Brand ako ho postupne budovať, ako si pomôcť k tomu kvalitou svojej farby, tak aby to pôsobilo autenticky a pravdivo? Zmysel budovania Person Brandu je dôveryhodnosť profilu človeka ako špecialistu. Rady ako na to, čo dnes funguje, ako sa správne propagovať.

3. Transakčná analýza

ako spôsob zdokonaľovania vlastnej osobnosti - plus coaching

Transakčná analýza pre rozvoj osobnosti ako základ pre zvyšovanie efektívnosti v sales. Transakčná analýza má za následok transformujúci účinok. Pozostáva zo zmeny a rozšírenia či preformulovania tzv. vnútornej mriežky, podľa ktorej človek pripisuje tomu, s čím sa stretáva v živote hodnotu, a nacvičuje modifikované správanie. Transakčná analýza sa orientuje na vzťah k sebe samému, vzťah k prostrediu a komunikáciu.

Handbook

Súčasťou školenia je Handbook, ktorý som vytvorila na základe svojích skúsenosti. V spolupráci s výtvarníkom sme tak vytvorili jedinečný koncept.

Obsahuje reálne ukážky komunikácii z LinkedIn-u, na ktorých vysvetľujem farebnú typológiu. Na príkladoch komunikácii, ku ktorým sú pridané moje poznámky, máte vytvorený priestor na tie Vaše.

Handbook sa skladá z 2 častí. V prvej sú bežné situácie, to ako správne napísať projekt, ako osloviť developera aj ako reagovať v nepríjemných situáciách. V druhej časti uvádzam príklady rôznych zábavných typov komunikácii, ale aj takých, s ktorými sa nestretávame v každodenných situáciách, no treba byť pripravený.

Handbook využívajú začínajúci Recruitery aj ako inšpiráciu pri svojich začiatkoch. 

Čo si myslia "ITčkári" o Recruiteroch?

Poprosila som pár ľudí, ktorí pracujú v IT, o ich názor ako  vnímajú IT Recruiterov. Tu je zopár odpovedí:

Tu si môžeš stiahnuť katalóg (súbor Pdf ) s informáciami ohľadom školenia, ktoré obsahuje aj vyjadrenia Developerov. 

Referencie

”Lindina prepracovaná farebná typológia je tak návyková, že sa pristihnete pri tom, ako škatulkujete ľudí v bežnom živote do 4 farieb a ich kombinácií :) Nesmierne dôležitá pomôcka, ktorú som nevycucla ani z knihy "Reč tela" - spracovaná tak, aby to pochopil každý. Keďže pracujem ako IT recruiter spolu s Lindou, farebná typológia pri odpovediach kandidátov ma naučila presne, s kým mám dočinenia a ako mám reagovať. Tým pádom sa mi aj práca robí omnoho ľahšie. Určite si netreba nechať ujsť túto prezentáciu, Linda je skvelý rozprávač a pokiaľ rozpráva ona, všetci počúvajú :)."

Alexandra. H

IT Recruiter

”Za setkání s Lindou jsem opravdu vděčná! Je to člověk, který má šťávu, je odborníkem ve svém oboru a její dominantou je lidskost a péče o druhé. Je si vědoma, že budování dobrých vztahů je klíčem k úspěchu každého z nás. Nepochybuji o jejích skvělých koučovacích dovednostech, které jsem si měla tu čest i vyzkoušet, ani i o jejím tahu na branku v #recruitingu. Za mě je to velký profesionál, který neskrývá svou opravdovou tvář..“

Denisa Lauková

IT HR Specialist