Linda Lukačková 

Dovoľte mi predstaviť sa

Sebapoznávanie je kľúčom procesu vlastného rastu. Toto poznanie som nezískala ako poučku zo školenia. Prešla som vlastnú cestu, ktorá ma priviedla k pochopeniu jednoduchého pravidla: "Ak pochopíme, čo nás vedie k našim presvedčeniam, zistíme, čo ovláda naše reakcie, čo nás ovplyvňuje. Ak o tom vieme, vieme to aj uchopiť a zmeniť."

Prišla som na to, že nás limitujú presvedčenia ostatných, ktoré sme si počas života osvojili za vlastné, ale pritom utláčajú to, čo je nám prirodzené. Pomohlo mi to objaviť svoje vnútro a to, v čom spočíva môj talent, ktorý môžem vďaka tomu s Vami zdielať. 


"Zmeň uhol pohľadu a objav svoj vnútorný vesmír."


Ing. Linda Lukačková vyštudovala Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobila ako projektový manažér pre medzinárodné projekty v SIEA alebo Sekcii auditu a kontroly na Min. financií SR. Následne sa presunula do oblasti obchodu, kde sa venovala aj vzdelávaniu v oblasti komunikácie, soft skills a manažérskych zručností. Venuje sa HR a náborovému procesu v oblasti IT recruitmentu, v ktorej pôsobí aj ako mentor Recruitingu podľa Farebnej typológie osobnosti. Okrem týchto aktivít je certifikovaný coach a venuje sa aj oblasti osobnostného rozvoja s prvkami transakčnej analýzy a NLP, kde rada zastáva eklektický prístup - kombináciou rôznych metód dosahovať čo najefektívnejšie výsledky.

Linkedin