Prečo?

10.06.2020

Prečo? Geniálne aj častokrát zatracované opytovacie zámeno pre rozvoj.

Prečo? Pýtajú sa všetci ... je silna otázka na seba samého, znie až konfrontačné nezdá sa Vám ?
A aj keď je to iba zo zvedavosti či keď si to nechceme priamo pripustiť.

Prečo si sa tak rozhodol? Prečo si to spravila? Prečo si si to kúpil? Prečo o tom snívaš?

V odpovedi sme nútený obhájiť svoje rozhodnutie pred svetom no hlavne pred sami sebou. My ľudia mame neustálu tendenciu sa obranovat pred svetom. A prečo ?
Preto častokrát iba genericky vymenuje okolnosti, ktoré mu momôžu obhajiť jeho "lebo/pretože".
Tak to skúsme ináč... Čo ťa viedlo k zmene?

Forma otázky poskytuje mozgu omnoho väčší priestor ako sa zamyslieť nad možnosťami a odpoveď môže byť rovnaká no prinúti nás vidieť veci jednoducho ináč.
Obrana našich postojov je silný impulz našého ega, niečo podobné ako "pud sebazáchovy" nazvime ich "procesy" ktoré obhajuju naše postoje a rozhodnutia a hodnoty pretože tie vytvárajú našu osobnosť.
Zmyslom konštruktívneho rozhovoru je neposkytovať mozgu podnety na to aby míňal energiu na obhajobu svojich rozdhonutí ale na to aby mal priestor ich preskúmať. Tak poďme hromadne bádať....

Zvyk obhajovať naše rozhodnutia sme si osvojili v detstve, ktoré sa mohli prevrbit do nevinného klamstva. Preto náš mozog reaguje tak ako sme bránili naše rozhodnutia a postoje už v detstve a osvedčili sa ním pred rodičmi/učiteľmi/spolužiakmi či priateľmi. Ak používame neustále rovnaké cesty, stanú sa pre nás tak automatické, že nad nimi už ani neuvažujeme, nevidíme iné zakutia našich myšlienok. 

Pohybujeme sa v inej lokalite no stále na tom istom mieste. Dáva Vám to zmysel?
Čítajte dalej ..., neustale sa ujistujeme či sme spravili rozhodnutia správne a podľa očakávania spoločnosti

Konfrontácia samého seba je dobre , dokonca Vám môže pomôcť nájsť pohnutky a impulzy, ovplyvňujú myšlienky či si to dokážete priznať


Prečo to robím? Prečo takto reagujem? Prečo chcem zmenu ?
Môžem objaviť presvedčenia, ktoré ma ovplyvňujú a hladať ich pôvod.
Pripravte sa.
Začína cesta sebarozvoja.... 
Samých seba sa totiž snažíme nespochybňovať práve v postojoch a presvedčeniach. Konfrontovať semehi seba môže byť nebezpečne, môžme tým zneistiť samého seba.
Naša predstava o ideale samého seba a túžba po pozitívnom dojme od okolia v súlade s touto predstavovou často stojí nami a zmenou po ktorej túžime Tlačí nás to k hranici našej konfortnej zóny, k uvedomeniu koľkých z našich presvedčení sa stale držíme aj keď nám už neslúžia k ničomu dobrému.
Výhovorky, ospravedlnenia či odialovania - naša komfortná zóna 

Cieľom sebarozvoja je neustale skúšať, snažiť sa postupne dosiahnuť to aby sme boli hrdý a spokojný kým sme. Byť svojim vnútorným aj vonkajším hlasom.

"Víťazstvo nad sebou samým je najväčšie víťazstvo." - Platón.


Autor: Linda Lukačková
Grafika: Paulina Kuczera
Editor: Juliana Bohunská