Koučing

Osobnostný rozvoj

Sebapoznanie je kľúčom k šťastnejšiemu a zdravšiemu životu. Moja úloha je sprevádzať Ťa na ceste k dosiahnutiu vyrovnaného a naplňujúceho životného štýlu.

Osobnostný rozvoj je pomenovanie pre objavovanie skrytých oblastí v sebe samom. Často nás k nemu pritiahne túžba po zmene, alebo snaha vyriešiť nejakú situáciu. Akonáhle si človek uvedomí že, zmena prichádza z vnútra, začína hľadať iné cesty. "Keď budeš robiť to, čo si vždy robil, tak dostaneš to, čo si vždy dostal. - Jack Canfield.


Som človek, ktorý rád kombinuje rôzne metódy, preto sa rada opieram aj o empirické informácie ako sú výsledky osobnostných testov - to je ale iba východzí bod. Následne využívam kombináciu koučovania a mentoringu. Používam rôzne formy neurolingvistického programovania, hľadáme spolu zmysel opakujúcich sa reakcií.  

Rozvoj v oblasti kariéry

Máš stále viac cieľov ale nemáš dosť energie a motivácie na ich realizáciu? Pomôžem ti nájsť v sebe silu dosiahnuť viac cieľov z tvojho súkromného aj pracovného života.


Rozvoj v oblasti kariéry sa zameriava na ciele, nájdenie najvhodnejších spôsobov ich dosiahnutia, identifikovanie vnútorných motivátorov, efektivitu. Často krát ak je človek na hranici vyhorenia zvažujeme rozhodnutia, ktoré ma človek pred sebou. Podobne ako osobnostný rozvoj aj tu začíname empíriou a testami, ale rozprávame sa o tom, aká práca je pre človeka vhodná, aké sú jeho silné a slabé stránky a ako sa dajú využiť. Aj slabé stránky sa totiž dajú využiť - napríklad ukazujú vhodné oblasti na delegovanie zodpovednosti. Takto viete podporiť team. Oblasti, ku ktorým sa na stretnutí dostávame je veľa a je to aj veľmi individuálne.

Rezervuj si konzultáciu už teraz a ja Ti to potvrdim mailom alebo telefonický